Category: Blog

Un nou pla urbanístic a la Barceloneta: cap pla sense els veïns, cap veí fora del barri

El passat 1 de febrer, gràcies als vots de CIU i del PP, va ser aprovada al Ple de l’Ajuntament la reforma del Port Vell per a convertir-lo en una marina de iots de luxe, malgrat el clam popular contra aquest projecte elitista. Mentrestant, la premsa immobiliària ja diu que la Barceloneta es convertirà en una zona residencial de luxe arran de la transformació del Port. Altres mitjans han constatat que les immobiliàries estan començant a fer maniobres al barri i que ja oferten pisos de luxe amb vistes al Port a preus astronòmics.

En aquest context, l’Ajuntament de Barcelona ha presentat l’esborrany d’un nou pla urbanístic per a la Barceloneta, que pretén refondre i actualitzar el planejament urbanístic vigent, que bàsicament és el PERI i la “MPGM a la Barceloneta”. El pla s’estava gestant com a mínim des de l’abril del 2010, quan l’administració va obrir un concurs per a la “modificació i refosa del planejament a la Barceloneta”, després que el “pla dels ascensors” quedés aturat gràcies a la lluita veïnal. Les entitats veïnals van constituir el gener del 2011 una “xarxa del barri” que reclamava una comissió de seguiment de la redacció del nou pla (i subratllem “redacció”). Des d’aleshores fins gairebé dos anys més tard, no hem tingut accés a cap mena d’informació ni s’ha obert cap espai a la participació en la seva fase de diagnòstic. Finalment, el 19 de desembre del 2012 les entitats del barri vam ser convocades a una reunió amb Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona, Foment de Ciutat Vella i Urbaning, el despatx d’arquitectes encarregat de l’elaboració del planejament, amb l’objectiu de formar una comissió de seguiment del nou pla. El passat 1 de febrer ens van fer arribar l’esborrany del pla refós, ja molt concret i detallat, de manera que sembla quedar descartada la participació veïnal en la fase de diagnòstic i redacció.

La comissió de seguiment del pla refós estaria integrada per l’AVV Barceloneta, l’AVV l’Òstia/PADB, ACIB i ABA, amb un màxim de dos representants per entitat. Nosaltres creiem que les sessions de la comissió han de ser públiques i obertes a tothom, perquè el barri són els seus veïns i no només les seves entitats, i a més hi ha molts veïns que no són socis de cap entitat i també han de poder participar en les decisions que afecten el seu barri. Per això us convidem a venir a la primera reunió de constitució i treball de la comissió de seguiment del nou pla urbanístic, que serà el proper dijous 14 de febrer a les 18.30h al centre cívic.

Per tal de fer pública i accessible una informació que ens afecta a tots, en aquest enllaç podeu llegir, descarregar i imprimir l’Esborrany de la “Modificació del PERI i Modificació Puntual del PGM a la Barceloneta per a la refosa i actualització del planejament vigent“. També trobareu un annex gràfic amb els plànols. També podeu consultar el document de presentació de les línies generals del pla i de la comissió de seguiment, així com el document amb la proposta de Jornades de participació firmades per Urbaning.

A continuació recollim un seguit de requisits que entenem que són necessaris perquè la participació veïnal no sigui paper mullat. Després exposem unes primeres impressions pel que fa al contingut del nou pla.

1) Propostes per a una participació real:

 • D’entrada, el procés de participació comença coix perquè les entitats i veïns no han tingut accés a la informació ni han pogut participar en les fases prèvies de diagnòstic de necessitats, definició d’objectius i actuacions i redacció de l’esborrany. Recordem que la comissió havia de fer el seguiment dels treballs previs i de redacció; així doncs, la part veïnal ha de poder fer esmenes i propostes referents a aquesta fase prèvia.
 • Les sessions de participació han de ser públiques, obertes a tot el veïnat i no només a dos representants per entitat de només quatre entitats; el barri són tots els seus veïns, formin part o no d’una associació, i tots tenen dret a ser informats i a poder decidir sobre el planejament urbanístic que els afecta. Aquest caràcter obert de les reunions és compatible amb la coresponsabilitat i el compromís en el procés de seguiment per part de les entitats.
 • Totes les fases del procés de participació he de ser suficientment publicitades per part de l’administració: cartells de convocatòria, mailing, diari del barri… Hi ha d’haver còpies en paper de l’esborrany del projecte a la biblioteca i al centre cívic i tota la documentació ha de ser consultable online.
 • Els diagnòstics, esmenes i propostes acordades per part de les entitats veïnals seran vinculants i incloses en el nou planejament.
 • No es podran considerar com acords el parlat en les sessions de participació, fins que no s’hagi fet el retorn per part dels assistents a les respectives entitats i al conjunt del barri, amb els temps que això requereix. Per tant, les actes de les sessions de participació no equivalen a acords presos, sinó que han de ser revisades i aprovades després del seu retorn al barri.
 • Els acords seran provisionals fins que no hagi conclòs tot el procés de participació. Les jornades de participació proposades per Urbaning consten de tres sessions. Entenem que no es donarà per aprovat el planejament urbanístic de la primera sessió fins que no sapiguem quines implicacions pot tenir pel que fa als continguts de la segona i tercera sessió, que tractaran respectivament de “valors patrimonials i estat de les edificacions” i de “gestió pendent i estandards i necessitats veïnals”.

2) Pel que fa als continguts del nou planejament urbanístic:

Sense entrar encara a fer una valoració global del pla, que encara estem estudiant, sí que podem avançar algunes impressions a partir de la lectura de la documentació de què disposem:

 • Pel que fa a la modificació del PERI, es posaran en marxa gestions pendents i que es reforçarà el valor patrimonial del barri amb actuacions de rehabilitació i recuperació; una nova Ordenança d’edificació regularà la “renovació del teixit residencial i edilici”. Respecte a això creiem que s’hauria d’anar amb molt de compte, per tal que la patrimonialització del barri no repercuteixi en un augment del preu de l’habitatge (lloguer o hipoteca) i en la proliferació d’apartaments turístics i hotels. Les rehabilitacions d’edificis han de poder ser assumibles econòmicament pels veïns de rendes més baixes.
 • Pel que fa a la “MPGM en la regulació de l’edificació tradicional de la Barceloneta per millorar la seva accessibilitat vertical”—“el pla dels ascensors”— sí que diu clarament que “l’objecte de la modificació d’aquest document serà la seva derogació”. No oblidem que això és una victòria veïnal.
 • Entre altres actuacions previstes pel nou planejament, destaca la intenció, gràcies a l’actualització de la línia de domini públic marítimo-terrestre (ZMT), modificada el 2010, d’edificar a primera línia de mar, a la zona que dóna al Passeig Marítim. Per lògica immobiliària, a primera línia de mar hi anirien habitatges de luxe… no sabem si el nou pla respondrà a aquesta lògica o mirarà de fer-hi front.
 • No s’ha fet cap diagnòstic previ de necessitats dels veïns del barri.
 • No ens consta cap estudi d’impacte social i ambiental, que tot pla urbanístic ha d’incloure.
 • Tot pla urbanístic hauria de contemplar mesures preventives concretes per evitar generar dinàmiques de gentrificació i per garantir el dret a l’habitatge, a la ciutat i a l’arrelament al territori.
 • El pla té un plantejament purament urbanístic i arquitectònic, i sembla oblidar que als edificis i barris hi viu gent.
 • El pla no té en compte el context general de crisi i la situació de precarització i vulnerabilitat creixents dels veïns i veïnes del barri, combinada amb la pressió immobiliària per convertir-lo en una zona residencial de luxe arran de la transformació del Port Vell.

Seguirem aprofundint en l’estudi del nou pla refós. Estigueu atents a properes informacions i a les properes sessions de la comissió de seguiment.

Avui com sempre, cap pla sense els veïns i cap veí fora del barri.

Memòria Cooperativa de la Barceloneta, presentació de la recerca el 20 de desembre

 

 

 

 

 

Arrenquem de l’oblit la història de les cooperatives obreres del barri

En la quarta i última sessió del cicle de xerrades-debat: “La Barceloneta: quatre relats d’un barri amenaçat”, us convidem a repassar el passat del moviment cooperatiu al barri i la recuperació de la memòria cooperativa de la Barceloneta.

Us esperem aquest proper dijous 20 de desembre a les 19:00h a la Casa de la Barceloneta 1761 (C/Sant Carles, 6).

Aquí l’esdeveniment al Facebook: LINK

Continue reading

Xerrada 4D: “Moviment Veïnal / Barris obrers: lluites d’ahir i d’avui”

Després de l’interès despertat per les xerrades a La Casa de la Barceloneta sobre el barraquisme al barri i sobre l’origen de les festes dels Cors, aquest dimarts 4 de desembre, en la tercera sessió del cicle de xerrades-debat: “La Barceloneta: quatre relats d’un barri amenaçat”, us proposem un repàs de la història del moviment veïnal a Barcelona i a la Barceloneta, des dels seus orígens als anys seixanta fins als nostres dies, amb la voluntat d’aprendre de les experiències passades per afrontar millor les lluites del present.

Comptarem amb la presència de l’Ivan Bordetas, coautor del llibre Construint la ciutat democràtica. El moviment veïnal durant el tardofranquisme i la transició, i de la Muna Makhlouf, autora de la tesina (en vies de tesi doctoral) La construcción del movimiento de resistencia vecinal contra los planes de reforma urbana en la Barceloneta. Les ponències donaran pas al debat conjunt, perquè si el barri el fem els veïns, la seva història també la construïm entre tots i totes.

Us esperem aquest proper dimarts 4 de desembre a les 19:00 h a la Casa de la Barceloneta 1761 (C/Sant Carles, 6). No hi falteu!

Aquí l’esdeveniment al Facebook: LINK

Continue reading

Written by Desactiva els comentaris Posted in Blog

Barcelona i la construcció d’un port ciutadà. Cap a un Nou Port Vell

Dilluns 12 a les 19:00 Museu Marítim

El projecte de reforma del Port Vell i la seva conversió en una Marina de luxe ha aixecat ampolles en diferents sectors, tant per la proposta, com pel procés i la forma en què s’ha dut a terme. El motius que han portat al rebuig del projecte actual són molts, i encara més són les diferents maneres en què es pot gestionar i transformar el Port Vell.

Estem en moments de canvi, però no qualsevol canvi val; per això cal fer un repàs de les transformacions que ha patit el port vell històric (ara fa 20 anys de la primera reforma), les seves conseqüències, i discutir els motius de fons que fan que l’APB decideixi tirar endavant l’actual reforma del Port Vell, en lloc d’impulsar una reforma que tingui els veïns al capdavant. Reformar el Port Vell des de la proposta ciutadana, un repte que ara mateix cal afrontar. Perquè el port és ciutat i la ciutat la construïm entre tots/es.

Taula:

:: Camilo S. Baquero (moderador, periodista),
:: Francesc Magrinyà (professor de la UPC),
:: Mercè Tatjer (geògrafa i catedràtica de la UB),
:: Javier Moreno (plataforma Defensem el Port Vell, historiador)

Fila 0: Itziar González (arquitecta); Laia Fargas plataforma defensem Port Vell); David Bravo (arquitecte); Daniel Jiménez Schlegl (advocat); Ramón Ribera Fumaz (Seminari TAIFA); Verena Stolcke (ICA); Salvador Tarragó (SOS Monuments)

Written by Desactiva els comentaris Posted in Blog

La Barceloneta: Quatre relats d’un barri amenaçat

Cicle de xerrades-debat que convoquen a la Casa de la Barceloneta 1761 veïns i veïnes, activistes i científics socials amb la voluntat de conèixer, pensar i discutir conjuntament, i des d’enfocaments diversos el passat, el present i el futur del nostre barri.

En la primera sessió d’aquest cicle de xerrades, comptarem amb la presència de la geògrafa i historiadora Mercè Tatjer i l’historiador Óscar Casasayas que ens parlaran sobre el que va ser el barraquisme al barri.

Programa:

Dijous 15 de novembre, 19h: “Habitatge / El barraquisme a la Barceloneta” Mercè Tatjer i Óscar Casasayas

Dijous 29 de novembre, 19h: “Festes / L’origen de les festes dels Cors “ Josep Maria Solé Soldevila

Dimarts 4 de desembre, 19h: “Moviment veïnal / Barris obrers: lluites d’ahir i d’avui” Ivan Bordetas i Muna Makhlouf

Dijous 20 de desembre, 19h: “Cooperació / Memòria cooperativa de la Barceloneta”  Grup de Recerca de la Memòria Cooperativa de la Barceloneta

 

Written by Desactiva els comentaris Posted in Blog

Butlletí informatiu

Seguim sortint a la plaça a compartir informació del barri. El passat dissabte 22 de setembre vam estar repartint butlletins informatius de l'AVV L'Òstia i la PADB i el nou número del periòdic Masala, que estrena la seva segona època.

Written by Desactiva els comentaris Posted in Blog

Un documental de les lluites del barri. El primer projecte veïnal en crowdfunding. #BarrisEnLluita al 2.0

La Barceloneta és un caramel que sempre està en perill. I que sempre s’ha de defensar. Com va fer l’Emília, com hem fet molts veïns i veïnes plegades. I aquestes lluites han sigut victòries i derrotes, han ajudat al barri; però no només al barri. Fa més d’un any Cristina Mora i Neus Ràfols ens van proposar fer un documental de les lluites del barri partint de la figura de l’Emília, però ressaltant la dimensió col·lectiva de les lluites dels últims anys que han aconseguit; per exemple, aturar el pla dels ascensors.

És molt important transmetre les experiències i les lluites, per a que no caiguin en l’oblit, per a donar-nos força per continuar lluitar: per defensar el nostre barri.

Així doncs, avui comença una campanya de crowdfunding per fer el documental.
Amb el crowdfunding totes financiem el projecte i ens fem micro-productors. Igual que les lluites només són possibles amb l’aportació de moltes, aquest documental ho serà amb les aportacions de tots.

Com sabem que no tothom es manega bé a internet, posarem punts de recollida de diners, en els que anotarem el teu nom i la teva aportació i ingressarem els diners al projecte.

Descripció del projecte


EL BARRI S’HA DE DEFENSAR

Aquesta és la història de la lluita d’un grup de veïns i veïnes de la Barceloneta per aturar la transformació d’un barri de pescadors i d’origen obrer, a un reducte turístic, i per frenar els processos socials que el deshumanitzen cada vegada més.

És també el retrat d’un veïnat que es nega a un model de ciutat pensat més pel turista que pel ciutadà.

DE LLUITES I DE GENT

El projecte documental “El barri s’ha de defensar” és la crònica de la lluita que el veïnat de la Barceloneta ha protagonitzat des del 2005, amb la imposició de l’anomenat “Pla dels Ascensors” -que expulsava 1000 famílies- fins a les actuals mobilitzacions contra la Reforma del Port Vell. En altres paraules, recull la resistència d’uns veïns i unes veïnes que no volen veure convertit el seu barri d’origen treballador i pescador, en un parc temàtic pel turisme.

Al mateix temps, retrata la qualitat humana de les persones que estan liderant aquestes mobilitzacions vinculades tant a la Comissió de Festes del carrer dels Pescadors, com a l’Associació de Veïns de l’Òstia i a la Plataforma en Defensa de la Barceloneta

Aquesta crònica audiovisual descobreix un moviment veïnal intergeneracional – poc comú a la ciutat- on conflueix la saviesa quotidiana d’homes i dones de barri, sumada a altres perspectives de crítica i activisme de joves procedents de diferents moviments socials.

La Pepa, l’Antonio, la Maria, la Gala, la Lourdes, i la Mari Luz són les veus que reconstrueixen aquestes reivindicacions contra al mobbing immobiliari, els apartaments turístics, la imposició d’hotels ostentosos i una marina de iots de luxe, etc. També, la part més càlida del barri: la festa major del carrer Pescadors, i altres encontres.

Vides i lluites forjades en el dia a dia d’un dels barris més carismàtics de Barcelona, i més amenaçat per la pressió turística i l’especulació immobiliària.

TOT VA COMENÇAR…

Aquest projecte arrenca arran de la notícia a la premsa de la mort d’una de les líders veïnals més emblemàtiques de la Barceloneta: Emília Llorca (1948-2009). A partir de més de dos anys de treball documental i de recerca, descobrim com aquesta veïna del barri va liderar la resistència contra el Pla dels Ascensors. Al mateix temps, anem descobrint personatges plens d’humanitat que ens captiven per la seva fèrria defensa del barri i per la convicció que és la seva gent la que ha de decidir com ha de ser.

EL PERQUÈ D’AQUEST PROJECTE
Nosaltres encara creiem que el periodisme i la creació documental han d’estar el servei de la denúncia social i per tant, de la millora de la qualitat de vida de l’ésser humà. En el moviment veïnal de la Barceloneta vam veure el reflex de com una resposta col·lectiva pot incidir en aturar processos decidits des de les administracions públiques, i des dels despatxos dels poders fàctics, sense la participació real de la ciutadania.

A més, el documental contribuirà a preservar la memòria històrica d’aquest barri barceloní i la seva lluita popular.

QUÈ HEM FET I QUÈ ENS FALTA?

Des del 2009 estem enregistrant accions i mobilitzacions que s’han fet en el barri, a més d’entrevistes als personatges centrals del documental. Paral·lelament hem recopil·lat material d’arxiu de lluites d’anys anteriors, tant audiovisual com fotogràfic.

Amb tot aquest material hem elaborat el teaser que podeu veure, amb la col·laboració incondicional de la productora Maragda Mediàtica

Arribats a aquest punt, ens manca l’enregistrament d’un seguit d’entrevistes, imatges de l’actual lluita contra la Reforma del Port Vell , així com material de recurs del barri i dels personatges. Finalment, hem de realitzar la postproducció definitiva del documental. És per això que demanem les vostres aportacions. Ens hi ajudeu?

Per col·laborar, fes-lo des de verkami

I us reproduïm el comunicat de premsa

Arrenca la campanya de micromecenatge pel documental “El barri s’ha de defensar” en el context de la Festa Major del Carrer dels Pescadors
 20 de setembre.- La crònica de la lluita del veïnat de la Barceloneta , des del Pla dels Ascensors del 2005 fins a les actuals mobilitzacions per aturar la transformació del Port Vell en una marina de luxe, centra la línia argumental del projecte documental “El barri s’ha de defensar” que es presentarà aquest 24 de setembre en el context de la Festa Major del carrer dels Pescadors i de la tarda d’homenatge a l’activista veïnal, Emília Llorca (1948- 2009).
 “El barri s’ha de defensar” es va iniciar fa dos anys i des de llavors s’han enregistrat els esdeveniments més importants de la lluita veïnal de l’AV de l’Òstia. Per a finalitzar-lo, les seves realitzadores, Neus Ràfols i Cristina Mora, que compten amb l’equip de la productora independent Maragda Produccions, esperen acabar de rodar-lo amb les aportacions de la campanya de micromecenatge –crowfunding- desplegada a través de la plataforma de Verkami: http://www.verkami.com/projects/3287. Es pot visualitzar el resum del documental al següent enllaç: https://vimeo.com/40807227
El documental, al mateix temps que retrata la qualitat humana de les persones que estan liderant aquestes mobilitzacions vinculades tant a l’AV de l’Òstia i a la Plataforma en Defensa de la Barceloneta, denuncia a través del testimoni del veïnat del barri, les situacions de mobbing immobiliari, la proliferació dels apartaments turístics sens fre, i en general, els processos polítics, dirigits per les administracions públiques, per a transformar el barri, d’origen obrer i vinculat a les activitats del mar i el Port, en un parc temàtic pel turisme de luxe.
Fés la teva aportació!!! http://www.verkami.com/projects/3287.
 Més informació: Neus Ràfols (653 79 43 50) Cristina Mora (610 37 38 45)

Memòria Cooperativa de la Barceloneta. Arrenquem de l’oblit el cooperativisme obrer del barri

El dissabte 29 de setembre a les cinc de la tarda, en el marc de les Festes del carrer Pescadors, estem tots convidats a una presentació sobre la història de les cooperatives obreres de la Barceloneta, una història que volem rescatar de l’oblit.

Tot i la importància que les cooperatives de consum van arribar a tenir en la vida social del barri, avui ben pocs saben que l’emblemàtic edifici de la biblioteca La Fraternitat o l’immoble abandonat del SegleXX foren aixecats gràcies a l’esforç mancomunat de molts veïns i veïnes. Menys se sap encara que les cooperatives van suposar una experiència d’autogestió col·lectiva de les necessitats comunes. A més de resoldre el consum domèstic, gràcies a les compres a l’engròs, que estalviava els intermediaris, aquestes societats proletàries van arribar a crear fons de previsió per malaltia, accident, vellesa o mort. També foren espais de trobada i de lleure, i motors culturals entusiastes, que promogueren la música, el teatre, la literatura, l’ensenyament i l’excursionisme, sense oblidar-nos de la seva estreta vinculació amb els Coros. En no pocs casos, el cooperativisme fou una aposta que aspirava a deixar enrere el capitalisme. Aquesta dimensió emancipatòria, així com el seu funcionament democràtic i autònom, foren del tot suprimits sota la dictadura franquista.

El carrer Pescadors va veure néixer una nit de novembre de 1879 la que seria una de les més antigues i destacades societats del moviment cooperatista de Catalunya, La Fraternitat de la Barceloneta. 133 anys després, acollits per un carrer que celebra la seva festa autogestionada i per una associació de veïnes basada en la solidaritat i l’ajut mutu, retornem al barri la seva memòria cooperativa.

La memòria cooperativa de la Barceloneta s’està recuperant gràcies a l’abundantíssima documentació conservada a l’Arxiu Popular de la Barceloneta, recopil·lat durant anys per Paco López Tey, i que avui és consultable a l’Arxiu de Ciutat Vella, i també gràcies als testimonis que poden relatar vincles i vivències de les cooperatives del barri. El dissabte 29 us animem a seguir compartint aquesta memòria viva.

Més enllà de fer un exercici de memòria històrica, se’ns presenta una memòria del futur: la pràctica de la cooperació ens brinda una eina poderosa per afrontar un present de vides retallades i per construir un futur compartit. De fet, avui ja ens trobem davant d’un esclat incipient de cooperatives de consum, de producció i de treball associat, i fins i tot s’estan tirant endavant projectes de barris cooperatius, com a Sants, el Poble Sec o Gràcia. A la Barceloneta tenim el grup de consum de la Sardineta i alguna petita cooperativa de treball. I tenim, també, l’edifici de la Cooperativa Obrera Popular El SigloXX, que espera a ser recuperat com a patrimoni col·lectiu del barri. I això només acaba de començar

 

Arriba la Festa Major!

Com cada any, torna la festa major al carrer Pescadors, l’últim carrer que manté l’esperit popular de la festa major, i que amb la seva feina durant tot l’any vol contagiar i animar a més veïns a guarnir els carrers, a celebrar i gaudir de la festa. Una festa per a totes.
L’ajuntament sempre ha volgut que les festes populars desapareguin. Aquest any traient el “torpedo” de la llum i fent-nos fer una gimcana per aconseguir tenir electricitat. Però cada cop que recordem l’alegria del carrer durant la setmana de festa major, traiem per continuar. També cada cop que recordem l’energia i l’alegria amb què l’Emília gaudia de la festa per la que tant va treballar.
Perquè si el barri està en perill, gaudint junts de la festa també lluitem pel nostre barri popular.
Una festa major popular que si no la construíssim entre tots i totes, desapareixeria. Però fa ja 25 anys que la celebrem, i us convidem a totes a gaudir-la amb nosaltres aquest any, de nou.
Bona festa major!

COMISSIÓ DE FESTES CARRER PESCADORS

PROGRAMA D´ACTES ANY 2012 FESTA MAJOR

DISSABTE 22-9

Nit: 22,00 h. PREGÓ INAGURAL
Nit: 22,30 h. BALL AMB L´ORQUESTRA “ODISEA”

DIUMENGE 23-9

Matí: 12,30h. SARDINADA POPULAR
Nit: 22,00 h. BALL AMB L´ORQUESTRA “ODISEA”

DILLUNS 24-9

Tarda: 16,00 h. TARDA AMB L`EMILIA
Tarda:17,30 h. LLUM I MUNA CANÇÓ (per confirmar)
Nit: 20,00 h. CORAL “BARCELONETA GENTIL”
Nit: 22,00 h. AUDIO-VISUAL

DIMARTS 25-9

Tarda: 18,00 h. BERENAR INFANTIL
ESPECTACLE INFANTIL
Nit: 22,00 h. ESPECTACLE TEATRO
* BREU TEATRE ESTRATEGIC*

DIMECRES 26-9

Tarda: 18,00 h. BERENAR INFANTIL
ESPECTACLE INFANTIL TITELLES
Nit: 22,00 h. ESPECTACLE *GORKA*

DIJOUS 27-9

Tarda: 18,00 h. BERENAR INFANTIL
ESPECTACLE INFANTIL PALLASSOS
20,00 h. GRUP POKER D´ASOS
Nit: 22,00 h. ESPECTACLE REVISTA MUSICAL

DIVENDRES 28-9

Tarda: 18,00 h. XOCOLATADA
Nit: 22,30 h. BALL AMB L´ORQUESTRA “ODISEA

DISSABTE 29-9 Mati: 11,00 h. CONCURS D´ALL I OLI
(Bases aquí i aquí)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matí: 13,00 h. BOTIFARRADA POPULAR (amb ALL I OLI)

Tarda : 17,00 h. PRESENTACIÓ MEMÒRIA COOPERATIVA
de la BARCELONETA

Nit: 22,30 h. BALL AMB L´ORQUESTRA ODISEA

DIUMENGE 30-9 Tarda: 18,30 h. BALL AMB ” BORIS-MICHAEL ”
ESPECTACLE AMB EL GRUP MUSICAL
“COMPARTIR DÓNA GUSTET”

La festa major a Facebook